19.12.2013

Vähän menneeestä - Suuntana tulevaisuus

Syksyn pöhinät ovat ohi. Monia asiota saatiin aikaan.

Suurimpana ponnistuksena oli ÄLYÄ! -foorumi.
Se onnistui mainiosti. Tekniikka toimi, esiintyjät olivat innostuneita, työpajoissa ideoitiin vilkkaasti. Osallistujat antoivat kouluarvosanaksi 9.
Ilahduttavana pidettiin:
"Työpajassa opitut uutuudet"
"Uusia vinkkejä, miten suuren ryhmän kanssa voi kommunioida  saaden heiltä kaikilta palautetta"
"Innostunut ilmapiiri ja asiantuntevat alustajat/ työpajan vetäjät"

Ensi vuonna uudestaan.

Digiverkosto kokoontui aiheeenaan kokemukset kosketustaulujen käytöstä. Hyötynä pidettiin mm. toiminnallisuuta. Lisäksi se aktivoi  ja osallistaa opiskelijoita. Käyttö ei kuitankaan vielä ole arkipäiväistynyt. Keskustelu oli taas vilkasta ja toimintaa pätettiin jatkaa.

TehoPro -hanke päättyy. Loppuseminaari "Opi ja oivalla" on 1.4. 2014 klo 12.30-16. Hankkeen loppuraportti ilmestyy myös ensi vuoden puolella. DigiPron osalta siinä mm. opettajat kertovat kokemuksiaan aktivoivista oppimisympäristöistä.

AMK digiverkoston tapaamiset jatkuvat:
to 23.1.2014 klo 9-11, teema:      Flingan, Smart Extreme Collabotation, Smart Bridgit
ke 5.3.2014 klo 9-11,  teema:       simulaatiot, virtuaalimaailmat, mukana asiantuntijoita
to 3.4.2014 klo 9-11,   teema:       mobiililaitteet opetuksessa
ti 6.5.2014 klo 9-11,    teema:       vielä auki, sovitaan myöhemmin

Tapaamiset verkossa osoitteessa: http://connect.metropolia.fi/digipro
Tervetuloa mukaan !

Hannele

17.11.2013

Monenlaista on ilmassa/ÄLYÄ!, AMK-verkosto

Monenlaisia asioita tapahtuu juuri nyt. ÄLYÄ! -foorumin  järjestelyt ovat loppusuoralla. Kyseessä on tapahtuma, johon voi osallistua sekä paikan päällä että etänä. Tällöin tarvitaan virtuaalisia työtiloja: Adobe Connect etäyhteyksiin niin esiintyjille kuin osallistujille, TodaysMeet osallistujien kysymyksiin ja kollektiivisiin muistiinpanoihin. Työtiloja  ja muita välineitä on myös testatava.  Käytössä ovat Flinga-ohjelmisto ja mahdollisesti Smart Bridgit-etäosallistumisohjemisto ja lisäksi Smart Podium, mobiililaitteet ym.Jännittää, kuinka selviämme useiden eri välineiden ja ohjelmien yhteiskäytöstä.


Toisaalta innostunut odotutus leijuu ilmassa. Kaikki olemme täysillä mukana. Paljon on kuitenkin vielä tahtävä ennenkuin maanantai 25.11. koittaa.

AMK digi-verkoston seuraava tapaaminen on tiistaina 19.11. klo 9, aiheena kokemuksia aktiivitaulujen käytöstä. Osoite http://connect.metropolia.fi/digipro
Tervetuloa!

Hannele

7.11.2013

E-kirja oppimisen välineenä: " Onko julkaiseminen itseisarvo?"


Kaiken oppimisen ja opiskelun lähtökohtana voidaan nähdä opettajan käyttämä pedagoginen malli ja sen soveltaminen käytäntöön. Käytännössä se luo opetuksen ja oppimisen raamin, tavoitteellisen kehikon ja pohjan sille, mistä lähdetään ja mihin kokonaisuuden aikana pitäisi päästä. Menetelmät tämän toteuttamiseen ovat vähintäänkin yhtä kirjavat kuin opettajien kirjo.

Ajassamme vallitseva teknologinen vallankumous tuo arkeemme yhä enemmän verkossa toimivia sovelluksia, kannettavia ja mobiileja laitteita, jotka mahdollistavat tehtävien työstämisen uudella, nuorisolle tänä päivänä jo kovin, luontevalla tavalla. Teknologia toimii näkemykseni mukaan pedagogiikan jatkokäsivartena ja tässä tapauksessa vaihtoehtona tietokoneelle ja paperitulosteille, joita on aiemmin käytetty.
Tässä "kokeilussa" opiskelijat työstivät opintokokonaisuuden aikana e-kirjaa sovitusta aiheesta ja sitä työstettiin käytännön työelämässä tapahtuneiden vierailujen aikana. Ajatuksena oli tuoda kirjallisen työn korvikkeeksi monimediainen tuotos, jossa erilaiset oppijat voivat hyödyntää osaamistaan eri tavoilla ja myös ei kirjallisesti lahjakkaat saisivat erilaisenmahdollisuuden työstää tehtävää. Tämänkin tehtävän aikana käytiin opiskelijoiden kanssa keskustelua siitä, että onko julkaiseminen arvo sinänsä, tabletin käyttö arvo sinänsä vai kaikki uutta pedagogiikka, joka tukee erilaisia tapoja oppia??


Opiskelijat kokivat ekirjan työstämisen pääsääntöisesti positiivisena. 58.8% ryhmän opiskelijoista oli sitä mieltä, että e-kirjoja tulisi tehdä enemmän.
 

Teknisiä haasteita tablettien käyttöön kuitenkin liittyi: 

-  66.7% vastaajista koki tabletin käytön  haastavana 

- 60% vastaajista olisi tarvinnut enemmän teknistä tukea tabletin käyttössä. Opettajien näkökulmasta tekniset haasteet tuntivat hetkittäin yllättäviltä, olettaen että opiskelijajoukkomme edustaa jo melkein diginatiivien sukupolvea. Kuitenkin se Varsinainen diginatiivi käy vielä peruskouluaan. Hieno hetki siis tulla ajan ja osaamisen tasalle, ennen heidän tuloaan korkeakouluun.

Vaikka hetkittäisiä haasteita koettiin, hienoja tuotoksia saatiin aikaan! Tämäkin kokeilu jatkukoon!
Mari