24.5.2013

Flexible learning and teaching, blended learning, flipped learning??

Joustava opetus ja opettaminen (flexible learning and teaching), sulautuva oppiminen (blended learning) ja käänteinen oppiminen (flipped learning) ovat asioita, joihin opetuksessa tulisi kiinnittää yhä enemmän huomiota. Valinnan mahdollisuus, aikaan ja paikkaan sitomaton opiskelu sekä erilaiset opetusmetodit ovat päivän sana. Tämä edellyttää opettajilta uusien välineiden ja uusien järjestelmien hallintaa, mutta myös uudenlaista pedagogista ajattelua sekä opettajan roolin kehittymistä valmentajaksi ja fasilitoijaksi.

Näissä DigiPro auttaa koulutusten ja jatkuvan tuen avulla. Tämä edellyttää toki myös DigiPro-ryhmän kehittymistä. Alla pieni ote siitä, mitä viimeksi olemme opetelleet:

Päivi

18.5.2013

Laajemmat ympyrät

Digitaaliset oppimisympäristöt ovat tulleet jäädäkseen. Ne kiistatta tukevat oppimista ja mahdollistavat opiskelijan yksilölliset oppimispolut. Tavoitteena on opiskelun joustavuus ja monimuotoisuus.  Enää ei kuitenkaan riitä, että yksittäinen opettaja pohtii asiaa omassa kammiossaan. Tarvitaan laajempaa yhteistä  näkemystä. Miten digitaaliset oppimisympäristöt sulautuvat opetusuunnitelman toteuttamiseen?  Olennaista tässä on, että  pedagogiikka ja substanssi ohjaavat digitaalisten välineiden käyttöä. Välineitä on monia - niin fyysisiä kuin virtuaalisia - kuten kuviosta ilmenee. Tärkeää on valita oppimisen kannalta mielekkäät. Jotta yhteinen näkemys saavutetaan, tarvitaan kollegiaalista keskustelua ja toimiviksi havaittujen käytäntöjen jakamista.
Hannele

13.5.2013

Formaali vs. informaali - virtuaali vs. autenttinen, 13.5

Formaalilla oppimisella on perinteisesti tarkoitettu oppilaitoksessa opittua "kirjatietoa", muodollisia opetussuunnitelmiin kirjattuja tavoitteita ja niiden tavoitteellista saavuttamista. Se on pitkälti perustunut kirjattuun tietoon ja perinteisiin opetusmenetelmiin.

Informaali oppiminen edustaa enemmän arkielämässä ja oppilaitosta ympäröivässä ympäristössä tapahtuvaa oppimista.  Informaalin oppimisen merkitystä on tutkittu viime vuosien aikana ja sen merkitys oppimisen prosessissa on osittautunut merkittävämmäksi kuin ennen ehkä uskoimme. Informaalin oppimisen kanavina on tyypillisesti nähty esimerkiksi radio, televisio, teatterit ja kirkot, nykyään yhä enemmän myös muut mediat.

Nykyajan teknologinen kehitys on tuonut arkeemme älylaitteet, jotka joustavasti mahdollistavat tiedonhaun, interaktiiviset toiminnot ja kontaktoinnin aikaan ja paikkaan sitomatta, eri tarkoituksiin luoduissa virtuaalimaailmoissa ja oppimisympäristöissä ja niiden avulla. Virtuaaliympäristössä voi tehdä vaikka museokierroksen kotisohvalla. Hienoa näistä uusista mahdollisuuksista tekee niiden yhdistäminen autenttiseen kokemukseen vastaavassa paikassa. Parhaimmillaan mielestäni virtuaaliympäristö toimiikin juuri näin, yhdistettynä todelliseen kokemukseen. Ja näin edelleenhämärtyvät formaalin ja informaalin oppimisen rajat, uusien teknologisten apuvälineiden avulla..

Terveisiä sekä virtuaali- että autenttiselta kierrokselta Pietarinkirkosta, Vatikaanista,
Mari

5.5.2013

SORMEILUA - iPadit oppimisessa ja opetuksessa 5.5.2013

Vinkkejä,
        ideoita
               ja tietoa
 iPadin hyödyntämisestä oppimisessa ja opetuksessa
on löydettävissä Saimaan mediakeskuksen julkaisemista 
oppaista Sormeilua ja Sormeilua 2. 

Padit ovat oivallisia työkaluja yhteistoiminnallisessa tiedon hankinnassa ja rakentelussa. Myös opiskelijoiden yksilöllisinä oppimisen välineinä niiden hyödyntämiseen on monia perusteita.
Meilläkin Amk:ssa voisi kokeilla erilaisia appsejä tai appeja  esimerkiksi Creative Book Builderiä oppimateriaalin luomiseen tai iMoviea vaikkapa digitaalisen tarinankerronnan työkaluna korvaamaan perinteinen kirjallinen oppimistehtävä.

Book Creator on apps kirjojen tekemiseen. Oman kirjan tekeminen on helppoa
ja tapahtuu sivu sivulta. Kirjaan voi lisätä kuvia ja kirjan voi tallentaa
iBooksiin, Dropboxiin, lähettää sähköpostiin
tai tallentaa iTunesiin.

World Book – This Day in History         
World Book auttaa selvittämään mitä tapahtui tiettynä päivänä maailman historiassa.

Innoittavia sormeiluhetkiä ja uusia ideoita oppimiseen ja opettamiseen!
t. Marja-Riitta