21.10.2013

Syystuulet tuivertavat ja vauhti kiihtyy ensi vuoden uusien opsien ja opintojaksojen suunnittelun  käynnistyessä.


Digiopasta ideoineen sisäänajetaan nykyisiin koulutusohjelmiin tarkoituksena käynnistää yhteisöllinen aktiivinen keskustelu ja yhteistoiminnallinen suunnittelu. Virtuaalisia opintojaksoja  tai opintojaksojen osia on mukavasti toteutettu Metropolian terveysalalla jo vuosien ajan oppimisessa ja opetuksessa.
Opettajien kokemukset  pedagogisten menetelmien ja digitaalisten laitteiden ja opetuksellisten ratkaisujen  käytöstä ovat  ensiarvoisen tärkeitä siirryttäessä osaamisyhteisöihin, joissa opetusta yhteisin uusin voimavaroin ja taidoin voidaan suunnitella ja kehittää.

Haasteemme ovat monimuotoisia: Olisiko pohdittava miten kirjallisista tehtävistä päästään blogien tai videoiden ja tarinoiden tuottamiseen oppimisesta. Opittavan asiakokonaisuuden prosessointi, videoiden ja tarinoiden tekeminen tukee ja rikastaa oppimista. 
Miten voisimme suunnitella sulautuvan tentin? Miten sulautuva tentti valmentaa opiskelijoita työelämään?Voisimmeko käyttää opintojaksojen arvionnissa enemmän vertais-tai pienryhmäarviointeja?
Hyviä syyslomapäiviä ja tuulen vauhdittamia ajatuksia ! 


Marja-Riitta

7.10.2013

AMK digi-verkosto kokoontui 9.10.

Digiverkoston kokoontui 9.10 klo 9-11 aiheena oli opettajan osaaminen. Osanottajia oli Jyväskylästä, Turusta ja Helsingistä. Hannu Paasonen Jyväskylän koulutuskuntayhtymästä kertoi heillä järjestettävästä OPE.fi -tasojen mukaisesta tivi-koulutuksesta. Tavoitteena on, että kaikki saavuttavat vähintään 1. tason. Hannun diat löytyvät http://www.slideshare.net/henrypaa. Lisäksi JAO:ssa järjestetään koulutusta aktiivitaulujen käytöön kolmen kerran pakettina: perusteet, käyttö opetuksessa ja työpaja. Saman tyylinen sapluuna on myös Metropoliassa. Kaikissa mukana olleissa korkeakouluissa on opettajille e-tukea.

Tärkeänä pidettiin opettajien rohkaisemista uudistamaan opetustaan aktiiviseksi ja innostavaksi. Olennaista on myös rohkeasti ottaa uusia välineitä käyttöön, vaikka kaikki ei aina sujukaan niinkuin  Stömsössä. Kehityskeskustelut nähtiin hyvänä tapana kannustaa opettajia myös opetusteknologisen osaamisensa lisäämiseen.

Kaiken kaikkiaan keskustelu oli vilkasta ja kokemuksia vaihdettiin aktiivisesti.

Seuraava tapaaminen 19.11. klo 9, aiheena kokemuksia aktiivitaulujen käytöstä.
Osoite http://connect.metropolia.fi/digipro 

Tervetuloa
Hannele

4.10.2013

E, M vai U? Vai All mixed together?!

E-oppiminen on kehittynyt huimaa vauhtia jo muutaman vuosikymmenen ajan ja entisestään kiihtynyt viime vuosien aikana teknologisen saatavuuden myötä. E on liitetty tietokoneella verkossa opiskeluun sekä eri- että yhtäaikaisesti verkkokurseilla, monimuotoisesti, itsenäisesto tai lähiopetuksen rinnalla. E- ja verkko-oppimiseen on sovitettu monenlaisia pedagogisia malleja ja niin kuin tässä niin muussakin opetukseen liityvässä menisin pedagogiikka edellä. Teknologia olkoon renki, pedagogiikan ollessa isäntä.

Miten sitten E eroaa M:stä, jolla tarkoitetaan mobiilia oppimista? Viime vuosien ehdoton trendi opetuksen kehittämisen saralla tuntuu olevan juuri mobiililaitteiden soveltaminen luokkahuoneen arkeen ja merkittävissä määrin myös sen ulkopuolelle. Ja se kyllä diginatiivien käsissä tuntuu hyvinkin mielekkäältä..

Keskustelua tieteellisestä käsitteenmäärittelystä ovat herätelleet Hsieh et. al. 2011 & Shin et. al. 2011 (ainakin), joiden mukaan kaikkialla oleva sulautettu teknologia mahdollistaisi u-oppimisen eli ubiikin oppimisen ja m- ja e- voisivat tähän u-oppimisen "kenttään". Ubiikki opiskelu ja oppiminen voitaisiin vapauttaa aikaan ja paikkaan liittyvistä totutuista raameista ja yhä enenevissä määrin siirtää oppimista luokkahuoneen ulkopuolelle, toki edelleen opettajan ohjauksessa. 

Tällä hetkellä opetuksen kehittämisen hankkeet e- ja m-oppimisen osalta Suomessa ovat olleet teknologiapainoitteisia, eivätkä ole juuri johtaneet pysyviin muutoksiin opettajien arjessa. Suomalaisista teknologian hyödyntämiesestä tehdyissä tutkimuksissa yhdeksi syyksi todettiin pedagogisten mallien vähyys ja näiden soveltaminen omaan opetukseen.


Mobiililaitteiden hyödyntäminen edesauttaa yhteisöllisen opiskelun ja oppimisen käynnistämistä ja opiskelijat pitävät sitä hyvinkin mielekkäänä. Bioanalytiikan opiskelijoista 91% koki, että uudet teknologiat tukivat oppimista (n=34). Eli ei kovin väärällä tiellä voida olla :). Tätä tukee myös opiskelijoiden innostunut ja välitön palaute..

"Oli iha huikeeta."      
     
" Hienoa!"    

 "Enemmän koneita saataville, jotta lähes kaikki voisivat näpelöidä itse." 

Näillä eteenpäin mobiilista ubiikkiin. Hyvä tulee!
Mari