21.10.2013

Syystuulet tuivertavat ja vauhti kiihtyy ensi vuoden uusien opsien ja opintojaksojen suunnittelun  käynnistyessä.


Digiopasta ideoineen sisäänajetaan nykyisiin koulutusohjelmiin tarkoituksena käynnistää yhteisöllinen aktiivinen keskustelu ja yhteistoiminnallinen suunnittelu. Virtuaalisia opintojaksoja  tai opintojaksojen osia on mukavasti toteutettu Metropolian terveysalalla jo vuosien ajan oppimisessa ja opetuksessa.
Opettajien kokemukset  pedagogisten menetelmien ja digitaalisten laitteiden ja opetuksellisten ratkaisujen  käytöstä ovat  ensiarvoisen tärkeitä siirryttäessä osaamisyhteisöihin, joissa opetusta yhteisin uusin voimavaroin ja taidoin voidaan suunnitella ja kehittää.

Haasteemme ovat monimuotoisia: Olisiko pohdittava miten kirjallisista tehtävistä päästään blogien tai videoiden ja tarinoiden tuottamiseen oppimisesta. Opittavan asiakokonaisuuden prosessointi, videoiden ja tarinoiden tekeminen tukee ja rikastaa oppimista. 
Miten voisimme suunnitella sulautuvan tentin? Miten sulautuva tentti valmentaa opiskelijoita työelämään?Voisimmeko käyttää opintojaksojen arvionnissa enemmän vertais-tai pienryhmäarviointeja?
Hyviä syyslomapäiviä ja tuulen vauhdittamia ajatuksia ! 


Marja-Riitta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti