4.10.2013

E, M vai U? Vai All mixed together?!

E-oppiminen on kehittynyt huimaa vauhtia jo muutaman vuosikymmenen ajan ja entisestään kiihtynyt viime vuosien aikana teknologisen saatavuuden myötä. E on liitetty tietokoneella verkossa opiskeluun sekä eri- että yhtäaikaisesti verkkokurseilla, monimuotoisesti, itsenäisesto tai lähiopetuksen rinnalla. E- ja verkko-oppimiseen on sovitettu monenlaisia pedagogisia malleja ja niin kuin tässä niin muussakin opetukseen liityvässä menisin pedagogiikka edellä. Teknologia olkoon renki, pedagogiikan ollessa isäntä.

Miten sitten E eroaa M:stä, jolla tarkoitetaan mobiilia oppimista? Viime vuosien ehdoton trendi opetuksen kehittämisen saralla tuntuu olevan juuri mobiililaitteiden soveltaminen luokkahuoneen arkeen ja merkittävissä määrin myös sen ulkopuolelle. Ja se kyllä diginatiivien käsissä tuntuu hyvinkin mielekkäältä..

Keskustelua tieteellisestä käsitteenmäärittelystä ovat herätelleet Hsieh et. al. 2011 & Shin et. al. 2011 (ainakin), joiden mukaan kaikkialla oleva sulautettu teknologia mahdollistaisi u-oppimisen eli ubiikin oppimisen ja m- ja e- voisivat tähän u-oppimisen "kenttään". Ubiikki opiskelu ja oppiminen voitaisiin vapauttaa aikaan ja paikkaan liittyvistä totutuista raameista ja yhä enenevissä määrin siirtää oppimista luokkahuoneen ulkopuolelle, toki edelleen opettajan ohjauksessa. 

Tällä hetkellä opetuksen kehittämisen hankkeet e- ja m-oppimisen osalta Suomessa ovat olleet teknologiapainoitteisia, eivätkä ole juuri johtaneet pysyviin muutoksiin opettajien arjessa. Suomalaisista teknologian hyödyntämiesestä tehdyissä tutkimuksissa yhdeksi syyksi todettiin pedagogisten mallien vähyys ja näiden soveltaminen omaan opetukseen.


Mobiililaitteiden hyödyntäminen edesauttaa yhteisöllisen opiskelun ja oppimisen käynnistämistä ja opiskelijat pitävät sitä hyvinkin mielekkäänä. Bioanalytiikan opiskelijoista 91% koki, että uudet teknologiat tukivat oppimista (n=34). Eli ei kovin väärällä tiellä voida olla :). Tätä tukee myös opiskelijoiden innostunut ja välitön palaute..

"Oli iha huikeeta."      
     
" Hienoa!"    

 "Enemmän koneita saataville, jotta lähes kaikki voisivat näpelöidä itse." 

Näillä eteenpäin mobiilista ubiikkiin. Hyvä tulee!
Mari

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti