7.11.2013

E-kirja oppimisen välineenä: " Onko julkaiseminen itseisarvo?"


Kaiken oppimisen ja opiskelun lähtökohtana voidaan nähdä opettajan käyttämä pedagoginen malli ja sen soveltaminen käytäntöön. Käytännössä se luo opetuksen ja oppimisen raamin, tavoitteellisen kehikon ja pohjan sille, mistä lähdetään ja mihin kokonaisuuden aikana pitäisi päästä. Menetelmät tämän toteuttamiseen ovat vähintäänkin yhtä kirjavat kuin opettajien kirjo.

Ajassamme vallitseva teknologinen vallankumous tuo arkeemme yhä enemmän verkossa toimivia sovelluksia, kannettavia ja mobiileja laitteita, jotka mahdollistavat tehtävien työstämisen uudella, nuorisolle tänä päivänä jo kovin, luontevalla tavalla. Teknologia toimii näkemykseni mukaan pedagogiikan jatkokäsivartena ja tässä tapauksessa vaihtoehtona tietokoneelle ja paperitulosteille, joita on aiemmin käytetty.
Tässä "kokeilussa" opiskelijat työstivät opintokokonaisuuden aikana e-kirjaa sovitusta aiheesta ja sitä työstettiin käytännön työelämässä tapahtuneiden vierailujen aikana. Ajatuksena oli tuoda kirjallisen työn korvikkeeksi monimediainen tuotos, jossa erilaiset oppijat voivat hyödyntää osaamistaan eri tavoilla ja myös ei kirjallisesti lahjakkaat saisivat erilaisenmahdollisuuden työstää tehtävää. Tämänkin tehtävän aikana käytiin opiskelijoiden kanssa keskustelua siitä, että onko julkaiseminen arvo sinänsä, tabletin käyttö arvo sinänsä vai kaikki uutta pedagogiikka, joka tukee erilaisia tapoja oppia??


Opiskelijat kokivat ekirjan työstämisen pääsääntöisesti positiivisena. 58.8% ryhmän opiskelijoista oli sitä mieltä, että e-kirjoja tulisi tehdä enemmän.
 

Teknisiä haasteita tablettien käyttöön kuitenkin liittyi: 

-  66.7% vastaajista koki tabletin käytön  haastavana 

- 60% vastaajista olisi tarvinnut enemmän teknistä tukea tabletin käyttössä. Opettajien näkökulmasta tekniset haasteet tuntivat hetkittäin yllättäviltä, olettaen että opiskelijajoukkomme edustaa jo melkein diginatiivien sukupolvea. Kuitenkin se Varsinainen diginatiivi käy vielä peruskouluaan. Hieno hetki siis tulla ajan ja osaamisen tasalle, ennen heidän tuloaan korkeakouluun.

Vaikka hetkittäisiä haasteita koettiin, hienoja tuotoksia saatiin aikaan! Tämäkin kokeilu jatkukoon!
Mari

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti